Post og besøksadresse:

 

Nordåsbrotet 2

5235 Rådal

 

Tel. 40 23 17 79

Epost: post@raas.no

Spesialistfirma innan:

 

  1. MOM B-gransking ved fiskeoppdrett
  2. Strømmåling i sjø
  3. Resipientgransking ved avløp
  4. Marinbiologi
  5. Modellering
  6. Miljørisikoanalyse

 

Ta kontakt for spørsmål om oppdrag og samarbeidsavtale med:

 

Dagleg leiar i Resipientanalyse AS

Frode Berge-Haveland

Cand. Scient. i Marin mikrobiologi

 

Info ark om Resipientanalyse AS

Resipientanalyse AS

raas.no

Resipientanalyse AS har eit kvalitetssystem utarbeid etter NS-EN ISO 17025

MOM B-gransking ved fiskeoppdrett etter standard NS 9410:2016

 

Ta kontakt for avtalekontrakt og samarbeid om miljøprøveplan ved fiskeoppdrett.

Marinbiolog

 

Strandsonekartlegging. ROV filming av større djup i samarbeid med kvalifiserte underleverandørar.

 

Naturtypekartlegging i det marine miljø av undervassvideofilm frå undervass-videokamera, miniROV eller ROV.

 

Strømmåling i sjø

 

Vi brukar doppler profiler og doppler punkt straummålarar frå Nortek.

Modellering og botnkartlegging

 

Ta kontakt for avtale om straum-modellering og vurdering av partikkel spreiing frå avløp og matfiskanlegg.

 

Vi samarbeidar med sjøteneste som har båt med olexsystem, nøyaktig ekkolodd og GPS system for opplodding av sjøbotn.

Resipientgransking ved avløp

 

CTD-måling av oksygen, temperatur, salinitet og klorofyll A.

 

Næringssaltanalyse ved akkreditert analyselaboratorium.

Miljørisikoanalyse

 

Kartlegging av aktuelle kjelder for akutt forureining av vatn, grunn og luft. Med ei vurdering av fare for helse- og/eller miljøskader.

 

Ta og kontakt for prøvetaking og risikovurdering av forureina grunn og sediment.

Kontaktskjema for bestilling eller forespørsel om oppdrag:

 

Ta og kontakt for ein uforpliktande prat om oppdrag eller eit

prosjektsamarbeid:

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved