MOM B-gransking ved fiskeoppdrett


Strømmåling med doppler profiler og meter

Strandsonebefaring

Videofilming av botn i

samband med MOM B-gransking

CTD-måling og vassprøvetaking

Risikovurdering av forureina grunn og sediment